Batu Nesan Lama tertulis nama Adam dan bertarikh 2 hb 1 tahun 1618