Badik Tumbuk Lada Minang Antik


Badik Tumbuk Lada 
Minang

Berhulu Perak 
Simpai Perak

Koleksi Peribadi