Item Terbaru Mistik , Kacang Emas didalamnya Besi Kersani BijiItem Terbaru 
Kacang Emas didalamnya kacang Besi Kersani
Koleksi Mistik yang sukar ditemui

Khasiat
Untuk Pendinding dan Perubatan Ilmu Hitam

Mahar Sebiji yang dibenarkan Oleh Guru
Mahar : RM 1,500