Khazanah Purba Raja Patani berusia 500 tahun dari tembaga asli

SOLD , Diperolehi dari pewaris Raja Patani

Anggaran Nilai sekitar RM 15,000