Sebilah Keris Emas pemberian dari Alam Ghaib - Not For Sale

Kandungan Emas Gunung Jati, Emas Asli tanpa campuran

Nilainya Jutaan Ringgit !!!

" NOT FOR SALE "
" NOT FOR SALE "
" NOT FOR SALE "